KAVERIKOIRATOIMINTA 
  Teksti Maija Haapanen   Lähde: Suomen Kennelliitto: Kaverikoirat, kurssimateriaali, 2005

  Suomen Kennelliiton alainen Kaverikoiratoiminta sai Suomessa alkunsa vuonna 2001, jolloin järjestettiin ensimmäinen Kaverikoirakurssi Paimiossa. Kaverikoiratoiminnan kaltaista toimintaa on myös muun muassa USA:ssa ja joissakin Euroopan maissa. Suomessa Kaverikoiratoiminta on pikku hiljaa laajentunut ja jo useissa kaupungeissaon toimivia Kaverikoiraryhmiä. Kaverikoirat on Suomen Kennelliiton vuonna 2005 rekisteröimä tavaramerkki. 

  Kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on jakaa kaivattua iloa ja virkistystä esimerkiksi laitoksissa asuville vanhuksille, vammaisille tai lapsille. Vierailukohteita voivat olla erilaisten laitosten (vanhainkodit, hoitolaitokset, päiväkodit jne.) lisäksi myös erilaiset tapahtumat. 

  Kaverikoiratoiminnan tarkoituksena on, että sellaisetkin ihmiset joilla ei ole itse mahdollisuutta oman koiran pitoon, saisivat nauttia koiran seurasta: pehmeästä turkista, hännän heilautuksista ja ystävällisestä kuonon kosketuksesta. Mottona kaverikoiratoiminnassa onkin: "Minun koirani voi olla sinun kaverisi". Kuka tahansa, joka on vieraillut koiransa kanssa laitoksissa, on varmasti huomannut, kuinka odotettuja vieraita koirat ovat! Virkistysvierailut laitoksiin tuovat iloa paitsi asukkaille myös koiran ohjaajalle. Koiratkin oppivat yleensä nopeasti mikä on vierailujen tarkoitus ja laitokseen mentäessä 'parkkeeraavat' asukkaiden jalkoihin rapsutusten toivossa. 

  Kaverikoirat eivät ole terapiakoiria, mutta niiden tekemillä laitosvierailuilla on usein terapeuttisia vaikutuksia. Itsekin olen ollut todistamassa monesti tilanteita, joissa esimerkiksi huonokuntoinen, dementoitunut ja omaan maailmaansa vaipunut vanhus on piristynyt huomattavasti ja alkanut jopa kommunikoimaan koiravieraiden saapuessa. Jo kosketus koiran silkkisenpehmeään turkkiin aiheuttaa mielihyvän tunteen, joka säilyy pitkään. 

  Kaverikoiratoiminta edellyttää koiran ohjaajalta sitoutumista toimintaan, reipasta mieltä ja halua olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. Kaverikoiran puolestaan tulee olla terve ja hyvin hoidettu aikuinen koira, joka on ihmisystävällinen ja jolla on luottavainen suhde ohjaajaansa. Koiran tulee myös olla riittävän rohkea ja sillä tulee olla kertynyt elämänkokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista, hajuista ja tilanteista. Kaverikoiran tulee sietää muita koiria, vierailuilla kun on mukana useampi koirakko. 

  Toimintaan lähdettäessä on tärkeää muistaa, ettei kaverikoiratoiminnan avulla kouluteta koiraa, hankita sille meriittejä tms., vaan lähtökohtana tulee olla ainoastaan halu jakaa hyvää mieltä eteenpäin! Kaverikoiratoiminnan tulee olla miellyttävää ja antoisaa kaikille osapuolille, niin koiralle, ohjaajalle kuin asiakkaallekin. Mikäli näin ei ole, on syytä miettiä vakavasti toiminnan jatkamista. 

  Kaverikoirat toimivat alueittain omissa ryhmissään, joiden yhteyshenkilö vastaa (yhdessä ryhmän kanssa) mm. vierailujen järjestämisestä ja tiedotuksesta Kennelliittoon. Lisätietoja Kaverikoiratoiminnasta ja ryhmistä saa Kennelliitosta


Darre ja minä palkittiin kaverikoiratoiminnasta joulukuussa 2006